Giảng viên

Nguyễn Thanh Thảo

  • CEO Nuglobal 6 năm kinh nghiệm về đào tạo và phát triển nhân sự
  • 5 năm KD Spa & Mỹ phẩm chống lão hoá
  • Hiện tại đang kinh doanh sản phẩm sức khỏe & là một Healthy Coach
Nguyễn thanh thảo

Video

Giảng dạy

Chơi Video

Hình ảnh

Giảng dạy

Scroll to Top