Tin tuyển dụng

[HVPTAD] – TUYỂN DỤNG INTERN MARKETING

Học Viện Phong Thái Á Đông được thành lập với sứ mệnh: Lan toả văn hoá THANH LỊCH, PHONG THÁI, KHÍ CHẤT và tạo ra một thời đại mới cho phụ nữ Việt Nam có một nhân sinh hạnh phúc. Là đơn vị tiên phong đưa bộ môn Phong Thái vào Việt Nam, đến nay Học Viện Á Đông […]

[HVPTAD] – TUYỂN DỤNG INTERN MARKETING Read More »

 [HVPTAD] TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN SẢN PHẨM

Học Viện Phong Thái Á Đông được thành lập với sứ mệnh: Lan toả văn hoá THANH LỊCH, PHONG THÁI, KHÍ CHẤT và tạo ra một thời đại mới cho phụ nữ Việt Nam có một nhân sinh hạnh phúc. Là đơn vị tiên phong đưa bộ môn Phong Thái vào Việt Nam, đến nay

 [HVPTAD] TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN SẢN PHẨM Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top